viernes, 1 de junio de 2012

What's the time?/ Routines-4tB


Amb aquests enllaços podeu repassar les hores.
També podeu repassar les rutines ( encara que no hi són totes).


    Surprise 4 routines 1 ( pàgina web del llibre de text)

Clicau en aquests enllaços per a practicar sobre l'hora ( Time) i les rutines (Routines)
Time ( Practicau només les hores en punt=o'clock/ i quart=quarter past/ i mitja= half past/ manco quart=quarter to)


Routines

També podeu repassar les rutines ( encara que no hi són totes perquè és un programa tret d'internet no és del llibre de text).